Your browser does not support JavaScript!
106學年度進院、進專甄選入學成績放榜

106學年度進院、進專甄選入學成績放榜查詢網址


請點選上列文字進入查榜專區
輸入身份證字號以及七碼民國出生日期
即可查詢考生成績及錄取情形

瀏覽數